Automatyka domowa z jednostką centralną czy system rozproszony?

Zalety systemów rozproszonych wydają się tak znacząco górować nad systemami zcentralizowanymi, że wszelka argumentacja przemawiająca za tymi drugimi i tak wydaje się nie mieć sensu. Dlaczego wobec tego stawiamy na rozwiązania z jednostka centralną?