Dom na baterie – kosztowna konieczność czy przejaw paranoi?

Pomimo, że magazyny energii coraz częściej goszczą w domach prosumentów, trudno doszukać się znaczących oszczędności wynikających z ich stosowania. Dlaczego więc warto zainwestować w rozwiązanie, którego uzasadnienie ekonomiczne jest conajmniej wątpliwe?